Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2017

ibelieveinmylove
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBilora Bilora
ibelieveinmylove
9963 8c57
touchme
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex viaBilora Bilora

March 23 2017

ibelieveinmylove
Reposted fromseraphic seraphic viaOkruszek1988 Okruszek1988
ibelieveinmylove
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viachouette chouette
ibelieveinmylove
1095 ab94
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viaeternia eternia
ibelieveinmylove
9669 2c39
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaeternia eternia
ibelieveinmylove
ibelieveinmylove
ibelieveinmylove
9950 e162
Reposted fromskrzacik skrzacik viawhynot4 whynot4
8260 631f 500
Reposted fromerial erial viaunmadebeds unmadebeds
ibelieveinmylove
9198 1176
ibelieveinmylove
Chciałabym znów poczuć Twoja dłoń na moim karku.
— Do S. (Explorers)
Reposted fromExplorers Explorers viaBilora Bilora
ibelieveinmylove
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viayouuung youuung

March 21 2017

ibelieveinmylove
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve vialady-fraser lady-fraser
ibelieveinmylove
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
Reposted fromtimetolove timetolove viasummerkiss summerkiss
ibelieveinmylove
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viayouuung youuung
ibelieveinmylove
ibelieveinmylove
Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty

March 20 2017

ibelieveinmylove
8550 c8ec
Reposted fromdelain delain viathoughtfulness thoughtfulness
ibelieveinmylove
2010 5b82
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir vianoti noti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl