Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

ibelieveinmylove
Kobieta musi mieć dwie rzeczy: klasę i bajeczny urok.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
ibelieveinmylove
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
ibelieveinmylove
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viaBilora Bilora
ibelieveinmylove
0788 5664
Reposted fromlaluna laluna viaBilora Bilora
ibelieveinmylove
M: Powiedzieć Ci coś miłego? Ja: Co takiego? M: Lubie spędzać z Tobą czas, ale najbardziej lubię noce. Za dnia jesteś dla koleżanek, rodziców, pracy a w nocy jesteś tylko moja
— love him
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaBilora Bilora

July 02 2015

ibelieveinmylove

Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.

— Elbert Hubbart
Reposted fromyourtitle yourtitle viamillys millys
Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen viamillys millys
ibelieveinmylove
4839 da21
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viamillys millys
ibelieveinmylove
1307 243f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamillys millys
ibelieveinmylove
3902 8708
ibelieveinmylove
ibelieveinmylove
1608 5fc2 500
so true! ;)
Reposted fromtimetolove timetolove viawhynot4 whynot4
ibelieveinmylove

July 01 2015

ibelieveinmylove
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viacytaty cytaty
ibelieveinmylove

Tyle uczuć mieści się między jednym uderzeniem serca a drugim.

— Z. Herbert
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
ibelieveinmylove
1474 0e1d
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viashakeme shakeme
ibelieveinmylove
ibelieveinmylove
ibelieveinmylove
ibelieveinmylove
5057 286b 500
Reposted fromcarol91 carol91 viacupthecrap cupthecrap
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl