Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

ibelieveinmylove
6521 7a67 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
ibelieveinmylove
9007 8298 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaunmadebeds unmadebeds

March 05 2017

ibelieveinmylove
Tęsknię za Tobą. Ale nie potrafię Ci wybaczyć tego, co mi zrobiłeś... Nie potrafię.
— To mówię ja do Ciebie.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
ibelieveinmylove
2634 5c1c
Reposted fromfakinszit fakinszit viayouuung youuung
ibelieveinmylove
Prostota to elegancja i subtelność.
— Kathleen Tessaro
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
ibelieveinmylove
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viayouuung youuung
ibelieveinmylove
0316 7f5b 500
ibelieveinmylove
9766 528a 500
Reposted fromoutoflove outoflove vianoti noti
ibelieveinmylove
Reposted frombluuu bluuu vianoti noti
ibelieveinmylove
0307 3137
Reposted frompaatison paatison vianoti noti
ibelieveinmylove
Wcale jeszcze wtedy nie wiedziałam, że jestem w nim zakochana. (...) Tylko po prostu nie mogłam przeżyć nawet kilku dni bez niego.
— "Opium w rosole"- Małgorzata Musierowicz
ibelieveinmylove
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viayouuung youuung
ibelieveinmylove
9011 6e4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaunmadebeds unmadebeds

February 23 2017

ibelieveinmylove
Kobieta musi mieć dwie rzeczy: klasę i bajeczny urok.
— Coco Chanel
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
ibelieveinmylove
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
ibelieveinmylove
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viaBilora Bilora
ibelieveinmylove
0788 5664
Reposted fromlaluna laluna viaBilora Bilora
ibelieveinmylove
M: Powiedzieć Ci coś miłego? Ja: Co takiego? M: Lubie spędzać z Tobą czas, ale najbardziej lubię noce. Za dnia jesteś dla koleżanek, rodziców, pracy a w nocy jesteś tylko moja
— love him
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaBilora Bilora

July 02 2015

ibelieveinmylove

Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.

— Elbert Hubbart
Reposted fromyourtitle yourtitle viamillys millys
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl