Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 30 2017

ibelieveinmylove
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaOnly2you Only2you
ibelieveinmylove
1941 f87c 500
Reposted fromtfu tfu viainspirations inspirations
ibelieveinmylove

May 29 2017

ibelieveinmylove
Na ile można poznać drugiego człowieka? Na tyle ile on sam pozwala
— 22.03.81 "Pamiętnik narkomanki" Barbara Rosiek
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt vianoti noti
ibelieveinmylove
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 vianoti noti
ibelieveinmylove
Muszę odpocząć od ludzi.
— smutne piosenki, smutna zupa, wcale a wcale nie smutna ja
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
ibelieveinmylove
Są takie słowa, które repostujesz po raz n-ty, wiedząc, że pojawiały się na Twojej zupie wielokrotnie, a i tak wywołują wciąż te same emocje.
ibelieveinmylove
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
ibelieveinmylove
Niebezpiecznie jest pokazywać ludziom ukochane miejsca, słuchać wspólnie ulubionych piosenek, bo gdy ludzie odchodzą, ów rzeczy tracą bezpowrotnie piękno, i za każdym razem, kiedy próbujemy do nich powrócić, wywołują masę cierpienia.
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viawhynot4 whynot4
ibelieveinmylove
1789 0e3b 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viacoffee coffee
ibelieveinmylove
5861 b145
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

April 05 2017

ibelieveinmylove
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBilora Bilora
ibelieveinmylove
9963 8c57
touchme
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex viaBilora Bilora

March 23 2017

ibelieveinmylove
Reposted fromseraphic seraphic viaOkruszek1988 Okruszek1988
ibelieveinmylove
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viachouette chouette
ibelieveinmylove
1095 ab94
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viaeternia eternia
ibelieveinmylove
9669 2c39
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaeternia eternia
ibelieveinmylove
ibelieveinmylove
ibelieveinmylove
9950 e162
Reposted fromskrzacik skrzacik viawhynot4 whynot4
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl