Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

8260 631f 500
Reposted fromerial erial viaunmadebeds unmadebeds
ibelieveinmylove
9198 1176
ibelieveinmylove
Chciałabym znów poczuć Twoja dłoń na moim karku.
— Do S. (Explorers)
Reposted frompikkumyy pikkumyy viaBilora Bilora
ibelieveinmylove
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viayouuung youuung

March 21 2017

ibelieveinmylove
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
ibelieveinmylove
(...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć SIEBIE nawzajem (...).
nie ma lepszego miejsca niż
o b o k . 
— Wojciech Kuczok
Reposted fromtimetolove timetolove viasummerkiss summerkiss
ibelieveinmylove
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viayouuung youuung
ibelieveinmylove
ibelieveinmylove
Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie viacytaty cytaty

March 20 2017

ibelieveinmylove
8550 c8ec
Reposted fromdelain delain viathoughtfulness thoughtfulness
ibelieveinmylove
2010 5b82
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir vianoti noti
5113 80b0
Reposted fromsol-mineur sol-mineur vianoti noti
ibelieveinmylove
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
Reposted frompffft pffft viaBilora Bilora
ibelieveinmylove
Przyjaciel staje się fragmentem naszej biografii, jak data urodzenia, pierwsza szkoła czy imiona rodziców.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromitoweryou itoweryou viaBilora Bilora
ibelieveinmylove
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Reposted frompokolorowana pokolorowana viaBilora Bilora
ibelieveinmylove
" Just so you know, your existence changed someone’s life for the better. Stay alive and change a few more. "
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
ibelieveinmylove
" I’m not the same everyday. There are times where I’m loud and chatty, and there are times when I’m really quiet. I don’t think I can define myself. "
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
ibelieveinmylove
Może ważne rzeczy zdarzają się na wiosnę.
— Dolina Muminków
Reposted fromlacrimas lacrimas viaunmadebeds unmadebeds
ibelieveinmylove
6744 d0a8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
ibelieveinmylove
6521 7a67 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl