Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2017

ibelieveinmylove
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viay-xcv-y y-xcv-y
ibelieveinmylove
2074 ae6f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viawithout without
ibelieveinmylove
ibelieveinmylove
7439 fcbc
ibelieveinmylove
- Słuchaj, a czytałaś "Niewidzialnego człowieka" Wellsa?
- Czytałam. Ale już tak nie stójmy, bo się spóźnisz.
- Tak, chodźmy - rzekł Tomek, ruszając z kopyta. Ale nie przestawał szybko mówić. - Pamiętasz tego niewidzialnego człowieka? Żeby go było widać, musiał włożyć buty, długi płaszcz i rękawiczki, i kapelusz. I musiał nawet obandażować sobie twarz.
- No, pamiętam.
- Więc jak tam sobie usiadłem, na tych schodach, to zrozumiałem, że Bóg nie może nam się ukazać inaczej, jak przez drugiego człowieka.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
0687 93c1 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viapraesens praesens
ibelieveinmylove
Reposted frombluuu bluuu viapraesens praesens
0084 1c94 500
ibelieveinmylove
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
ibelieveinmylove
Ależ ja mam życie ułożone! Perfekcyjnie. Jakiś związek? A po co? Trzeba mieć na to ochotę, a ja nie mam. Ani ochoty, ani potrzeby.
— Krystyna Janda
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
ibelieveinmylove
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee
ibelieveinmylove
Piękna kobieta jest zmysłowa i silna. Jej pewność siebie i elegancja wypływa z jej wnętrza.
— Francisco Costa
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty

December 19 2017

ibelieveinmylove

(…) I jeszcze miałem Ci powiedzieć, że jak z Tobą jestem to zawsze jest za mało czasu i jak już musimy się żegnać to czuję się tak jakby ktoś nas rozrywał na pół…

ibelieveinmylove
8459 efb3
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viahelenburns helenburns
ibelieveinmylove

Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
ibelieveinmylove
4502 99b3
Reposted fromkarahippie karahippie viapyotrus pyotrus
ibelieveinmylove
ibelieveinmylove
0696 6706 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapyotrus pyotrus

May 30 2017

ibelieveinmylove
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl