Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2017

ibelieveinmylove
Prawdziwi przyjaciele to tacy, z którymi zawsze zaczyna się dokładnie tam, gdzie się ostatnio skończyło, nieważne, czy nie widzieliście się przez tydzień, czy dwa lata.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasectum-sempra sectum-sempra
ibelieveinmylove
6785 8b65
Reposted fromlaters laters
ibelieveinmylove
ibelieveinmylove
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viax-ray x-ray
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viagwiazdeczka gwiazdeczka
ibelieveinmylove
Wiem, że masz czasem obawy przed podjęciem ryzyka. Wszyscy je mamy. Pamiętaj jednak, że jeśli nie spróbujesz, to nigdy nie dowiesz się czy było warto.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiskowo niskowo
ibelieveinmylove
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
Reposted fromtake-care take-care vianiskowo niskowo
ibelieveinmylove
Kiedy usiłujemy ukryć nasze najskrytsze uczucia, zdradzamy się całym sobą.
— Frank Herbert
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 vianiskowo niskowo
ibelieveinmylove
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds vianiskowo niskowo
ibelieveinmylove
1296 a51a
ibelieveinmylove
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid
ibelieveinmylove
ibelieveinmylove
6135 e15c 500
Reposted fromxpetqa xpetqa viasatyra satyra
3832 83e1 500
Reposted fromsavatage savatage vialekkaprzesada lekkaprzesada
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaitcouldbeworse itcouldbeworse
ibelieveinmylove
Każdy z nas może nagle spotkać osobę, która od razu wydaje się niesłychanie bliska. Jej widok, głos, wszystko pozostawia olbrzymi wpływ. Nie można zapomnieć takiej osoby.
— Zbigniew Lew-Starowicz
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viabezimienna23 bezimienna23
ibelieveinmylove
"Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach. "
— Cztery wieki później
ibelieveinmylove
7287 170e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadontforgetme dontforgetme
2725 85ad 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaemblemat emblemat
ibelieveinmylove
0959 a660
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life viaolvido olvido
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl